Navigácia

Obsah

Späť

Registratúrna značka:

09/04/2014 - Poistná zmluva

Poradové číslo 09/04/2014
Názov zmluvy Poistná zmluva
1. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko Union poisťovňa, a.s.s
1. zmluvná strana - Adresa Bajkalská 29/A, 813 60 Bratislava
1. zmluvná strana - IČO 31322051
2. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko Mesto Spišské Podhradie
2. zmluvná strana - Adresa Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie
2. zmluvná strana - IČO 329622
3. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko
3. zmluvná strana - Adresa
3. zmluvná strana - IČO
Hodnota predmetu s DPH 1 609,40
Dátum uzavretia zmluvy 14.04.2014
Dátum zverejnenia zmluvy 15.04.2014
Dátum skončenia platnosti zmluvy

tu ku stiahnutiu

Vyvesené: 15. 4. 2014

Zodpovedá: Správca Webu

Späť