Navigácia

Obsah

Späť

Registratúrna značka:

09/08/2014 - Zmluva o dielo

Poradové číslo 09/08/2014
Názov zmluvy Zmluva o dielo
1. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko Mestský úrad Spišské Podhradie
1. zmluvná strana - Adresa Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie
1. zmluvná strana - IČO 329622
2. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko M-Silnice a.s.
2. zmluvná strana - Adresa Husova 1697, 530 03 Pardubice , ČR
2. zmluvná strana - IČO 42196868
3. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko
3. zmluvná strana - Adresa
3. zmluvná strana - IČO
Hodnota predmetu s DPH 186 439,61 €
Dátum uzavretia zmluvy 21.08.2014
Dátum zverejnenia zmluvy 22.08.2014
Dátum skončenia platnosti zmluvy

tu ku stiahnutiu

Vyvesené: 22. 8. 2014

Zodpovedá: Správca Webu

Späť