Navigácia

Obsah

Späť

Registratúrna značka:

13/04/2014 - Zmluva o dielo

Poradové číslo 13/04/2014
Názov zmluvy Zmluva o dielo
1. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko Mesto Spišské Podhradie
1. zmluvná strana - Adresa Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie
1. zmluvná strana - IČO 00329622
2. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko Make Technology, s.r.o.
2. zmluvná strana - Adresa Hradná 3, 841 10 Bratislava
2. zmluvná strana - IČO 35856599
3. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko
3. zmluvná strana - Adresa
3. zmluvná strana - IČO
Hodnota predmetu s DPH 199 147,76 €
Dátum uzavretia zmluvy 25.04.2014
Dátum zverejnenia zmluvy 26.04.2014
Dátum skončenia platnosti zmluvy

tu ku stiahnutiu

Vyvesené: 26. 4. 2014

Zodpovedá: Správca Webu

Späť