Navigácia

Obsah

Späť

Registratúrna značka:

14/04/2014 - Dohoda

Poradové číslo 14/04/2014
Názov zmluvy Dohoda
1. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
1. zmluvná strana - Adresa Nábrežie Jána Pavla II. 439/16, 058 01 Poprad
1. zmluvná strana - IČO 37937758
2. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko Mesto Spišské Podhradie
2. zmluvná strana - Adresa Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie
2. zmluvná strana - IČO 329622
3. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko
3. zmluvná strana - Adresa
3. zmluvná strana - IČO
Hodnota predmetu s DPH
Dátum uzavretia zmluvy 28.04.2014
Dátum zverejnenia zmluvy 29.04.2014
Dátum skončenia platnosti zmluvy

tu ku stiahnutiu

Vyvesené: 29. 4. 2014

Zodpovedá: Správca Webu

Späť