Navigácia

Obsah

Späť

Registratúrna značka:

05/05/2015 - Zmluva o právnej pomoci

Poradové číslo 05/05/2015
Názov zmluvy Zmluva o právnej pomoci
1. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko JUDr. Elena Penxová
1. zmluvná strana - Adresa Štefánikovo nám. 5, 052 01 Spišská Nová Ves
1. zmluvná strana - IČO 00620068
2. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko Mesto Spišské Podhradie
2. zmluvná strana - Adresa Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie
2. zmluvná strana - IČO 329622
3. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko
3. zmluvná strana - Adresa
3. zmluvná strana - IČO
Hodnota predmetu s DPH 100,- € + DPH mesačne
Dátum uzavretia zmluvy 29.04.2015
Dátum zverejnenia zmluvy 30.04.2015
Dátum skončenia platnosti zmluvy

tu ku stiahnutiu

Vyvesené: 30. 4. 2015

Zodpovedá: Správca Webu

Späť