Navigácia

Obsah

Späť

Registratúrna značka:

07/05/2015 - Zmluva o údržbe a opravách plynárenského zariadenia

Poradové číslo 07/05/2015
Názov zmluvy Zmluva o údržbe a opravách plynárenského zariadenia
1. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko SPP - distribúcia, a.s.
1. zmluvná strana - Adresa Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
1. zmluvná strana - IČO 35910739
2. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko Mesto Spišské Podhradie
2. zmluvná strana - Adresa Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie
2. zmluvná strana - IČO 329622
3. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko
3. zmluvná strana - Adresa
3. zmluvná strana - IČO
Hodnota predmetu s DPH
Dátum uzavretia zmluvy 13.05.2015
Dátum zverejnenia zmluvy 14.05.2015
Dátum skončenia platnosti zmluvy

tu ku stiahnutiu

Vyvesené: 14. 5. 2015

Zodpovedá: Správca Webu

Späť