Navigácia

Obsah

Späť

Registratúrna značka:

08/10/2015 - Zmluva o nájme nebytových priestorov

Poradové číslo 08/10/2015
Názov zmluvy Zmluva o nájme nebytových priestorov
1. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko Mesto Spišské Podhradie
1. zmluvná strana - Adresa Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie
1. zmluvná strana - IČO 329622
2. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko Slovenský skauting, 46. zbor
2. zmluvná strana - Adresa Biela Nádej Krompachy, Lorencova 3
2. zmluvná strana - IČO
3. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko
3. zmluvná strana - Adresa
3. zmluvná strana - IČO
Hodnota predmetu s DPH 200,- €
Dátum uzavretia zmluvy 19.10.2015
Dátum zverejnenia zmluvy 20.10.2015
Dátum skončenia platnosti zmluvy

tu ku stiahnutiu

Vyvesené: 20. 10. 2015

Zodpovedá: Správca Webu

Späť