Navigácia

Obsah

Späť

Registratúrna značka:

11/09/2015 - Zmluva o dielo

Poradové číslo 11/09/2015
Názov zmluvy Zmluva o dielo
1. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko Mesto Spišské Podhradie
1. zmluvná strana - Adresa Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie
1. zmluvná strana - IČO 329622
2. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko CBR s.r.o.
2. zmluvná strana - Adresa Hollého 29, 083 01 Sabinov
2. zmluvná strana - IČO 45562776
3. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko
3. zmluvná strana - Adresa
3. zmluvná strana - IČO
Hodnota predmetu s DPH 26 676,- €
Dátum uzavretia zmluvy 03.09.2015
Dátum zverejnenia zmluvy 04.09.2015
Dátum skončenia platnosti zmluvy

tu ku stiahnutiu

Vyvesené: 4. 9. 2015

Zodpovedá: Správca Webu

Späť