Navigácia

Obsah

Späť

Registratúrna značka:

13/07/2015 - Poistná zmluva

Poradové číslo 13/07/2015
Názov zmluvy Poistná zmluva
1. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko Union poisťovňa, a.s.
1. zmluvná strana - Adresa Bajkalská 29/A, 813 60 Bratislava
1. zmluvná strana - IČO 31322051
2. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko Mesto Spišské Podhradie
2. zmluvná strana - Adresa Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie
2. zmluvná strana - IČO 329622
3. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko
3. zmluvná strana - Adresa
3. zmluvná strana - IČO
Hodnota predmetu s DPH 1 983,21 €
Dátum uzavretia zmluvy 08.04.2015
Dátum zverejnenia zmluvy 09.04.2015
Dátum skončenia platnosti zmluvy

tu ku stiahnutiu

Vyvesené: 9. 4. 2015

Zodpovedá: Správca Webu

Späť