Navigácia

Obsah

Späť

Registratúrna značka:

13/09/2015 - Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí NFP

Poradové číslo 13/09/2015
Názov zmluvy Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí NFP
1. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko Ministerstvo ŽP SR
1. zmluvná strana - Adresa Nám. Ľ. Štúra, 812 35
1. zmluvná strana - IČO 42181810
2. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko Slovenská agentúra ŽP
2. zmluvná strana - Adresa Tajovského 28, 975 90 Banská Bystrica
2. zmluvná strana - IČO 42181810
3. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko
3. zmluvná strana - Adresa
3. zmluvná strana - IČO
Hodnota predmetu s DPH
Dátum uzavretia zmluvy 02.09.2015
Dátum zverejnenia zmluvy 03.09.2015
Dátum skončenia platnosti zmluvy

tu ku stiahnutiu

Vyvesené: 3. 9. 2015

Zodpovedá: Správca Webu

Späť