Navigácia

Obsah

Späť

Registratúrna značka:

13/10/2015 - Nájomná zmluva

Poradové číslo 13/10/2015
Názov zmluvy Nájomná zmluva
1. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.
1. zmluvná strana - Adresa Radničné námestie 9, 969 55 Banská Štiavnica
1. zmluvná strana - IČO 36022047
2. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko Mesto Spišské Podhradie
2. zmluvná strana - Adresa Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie
2. zmluvná strana - IČO 329622
3. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko
3. zmluvná strana - Adresa
3. zmluvná strana - IČO
Hodnota predmetu s DPH 1,- €/rok
Dátum uzavretia zmluvy 19.10.2015
Dátum zverejnenia zmluvy 20.10.2015
Dátum skončenia platnosti zmluvy

tu ku stiahnutiu

Vyvesené: 20. 10. 2015

Zodpovedá: Správca Webu

Späť