Navigácia

Obsah

Späť

Registratúrna značka:

14/04/2015 - Zmluva o spolupráci

Poradové číslo 14/04/2015
Názov zmluvy Zmluva o spolupráci
1. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko OZ ETP Slovensko - Centrum pre udržateľný rozvoj
1. zmluvná strana - Adresa Zemplínska 15/A, 040 01 Košice
1. zmluvná strana - IČO 31751245
2. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko Mesto Spišské Podhradie
2. zmluvná strana - Adresa Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie
2. zmluvná strana - IČO 329622
3. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko
3. zmluvná strana - Adresa
3. zmluvná strana - IČO
Hodnota predmetu s DPH
Dátum uzavretia zmluvy 15.04.2015
Dátum zverejnenia zmluvy 16.04.2015
Dátum skončenia platnosti zmluvy

tu ku stiahnutiu

Vyvesené: 16. 4. 2015

Zodpovedá: Správca Webu

Späť