Navigácia

Obsah

Späť

Registratúrna značka:

15/03/2015 - Zmluva o nájme

Poradové číslo 15/03/2015
Názov zmluvy Zmluva o nájme
1. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko Rímskokatolícka cirkev farnosť Spišské Podhradie
1. zmluvná strana - Adresa Palešovo nám. 6, Spišské Podhradie
1. zmluvná strana - IČO 31966403
2. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko Mesto Spišské Podhradie
2. zmluvná strana - Adresa Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie
2. zmluvná strana - IČO 329622
3. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko
3. zmluvná strana - Adresa
3. zmluvná strana - IČO
Hodnota predmetu s DPH 200,- €
Dátum uzavretia zmluvy 30.03.2015
Dátum zverejnenia zmluvy 31.03.2015
Dátum skončenia platnosti zmluvy

tu ku stiahnutiu

Vyvesené: 31. 3. 2015

Zodpovedá: Správca Webu

Späť