Navigácia

Obsah

Späť

Registratúrna značka:

17/08/2015 - Zmluva o dielo

Poradové číslo 17/08/2015
Názov zmluvy Zmluva o dielo
1. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko AZ plus, s.r.o.
1. zmluvná strana - Adresa Štefánikova 2326/22, 066 01 Humnenné
1. zmluvná strana - IČO 46759158
2. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko Mesto Spišské Podhradie
2. zmluvná strana - Adresa Mariánske námestie 37, 053 04 Spišské Podhradie
2. zmluvná strana - IČO 00329622
3. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko
3. zmluvná strana - Adresa
3. zmluvná strana - IČO
Hodnota predmetu s DPH 23340
Dátum uzavretia zmluvy 19.08.2015
Dátum zverejnenia zmluvy 20.08.2015
Dátum skončenia platnosti zmluvy

tu ku stiahnutiu

Vyvesené: 20. 8. 2015

Zodpovedá: Správca Webu

Späť