Navigácia

Obsah

Späť

Registratúrna značka:

19/09/2015 - Zmluva o združení

Poradové číslo 19/09/2015
Názov zmluvy Zmluva o združení
1. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko Mesto Spišské Podhradie
1. zmluvná strana - Adresa Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie
1. zmluvná strana - IČO 329622
2. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko Prešovský samosprávny kraj
2. zmluvná strana - Adresa Námestie mieru 2, 080 01 Prešov
2. zmluvná strana - IČO 37870475
3. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko
3. zmluvná strana - Adresa
3. zmluvná strana - IČO
Hodnota predmetu s DPH 26 676,-
Dátum uzavretia zmluvy 17.09.2015
Dátum zverejnenia zmluvy 18.09.2015
Dátum skončenia platnosti zmluvy

tu ku stiahnutiu

Vyvesené: 18. 9. 2015

Zodpovedá: Správca Webu

Späť