Navigácia

Obsah

Späť

Registratúrna značka:

24/11/2015 - Dodatok č. 2 Zmluvy o dielo

Poradové číslo 24/11/2015
Názov zmluvy Dodatok č. 2 Zmluvy o dielo
1. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko Mesto Spišské Podhradie
1. zmluvná strana - Adresa Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie
1. zmluvná strana - IČO 329622
2. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko PKB invest, s.r.o.
2. zmluvná strana - Adresa Jilemnického 4, 080 01 Prešov
2. zmluvná strana - IČO 36461733
3. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko
3. zmluvná strana - Adresa
3. zmluvná strana - IČO
Hodnota predmetu s DPH
Dátum uzavretia zmluvy 30.10.2015
Dátum zverejnenia zmluvy 31.10.2015
Dátum skončenia platnosti zmluvy

tu ku stiahnutiu

Vyvesené: 31. 10. 2015

Zodpovedá: Správca Webu

Späť