Navigácia

Obsah

Späť

Registratúrna značka:

27/07/2015 - Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo zo dňa 18.07.2013

Poradové číslo 27/07/2015
Názov zmluvy Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo zo dňa 18.07.2013
1. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko Mesto Spišské Podhradie
1. zmluvná strana - Adresa Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie
1. zmluvná strana - IČO 329622
2. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko DÚHA, a.s. - Stavby mostov Slovakia, a.s.
2. zmluvná strana - Adresa Čapajevova 29, 080 01 Prešov
2. zmluvná strana - IČO 31690360
3. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko
3. zmluvná strana - Adresa
3. zmluvná strana - IČO
Hodnota predmetu s DPH
Dátum uzavretia zmluvy 21.07.2015
Dátum zverejnenia zmluvy 22.07.2015
Dátum skončenia platnosti zmluvy

tu ku stiahnutiu

Vyvesené: 22. 7. 2015

Zodpovedá: Správca Webu

Späť