Navigácia

Obsah

Späť

Registratúrna značka:

38/07/2015 - Zmluva o dielo

Poradové číslo 38/07/2015
Názov zmluvy Zmluva o dielo
1. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko Mesto Spišské Podhradie
1. zmluvná strana - Adresa Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie
1. zmluvná strana - IČO 329622
2. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko URANPRES, spol. s r.o.
2. zmluvná strana - Adresa Čapajevova 29, 080 01 Prešov
2. zmluvná strana - IČO 31676855
3. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko
3. zmluvná strana - Adresa
3. zmluvná strana - IČO
Hodnota predmetu s DPH 35 962,34 €
Dátum uzavretia zmluvy 28.07.2015
Dátum zverejnenia zmluvy 29.07.2015
Dátum skončenia platnosti zmluvy

tu ku stiahnutiu

Vyvesené: 29. 7. 2015

Zodpovedá: Správca Webu

Späť