Navigácia

Obsah

Späť

Registratúrna značka:

39/12/2015 - Zmluva o bežnom účte

Poradové číslo 39/12/2015
Názov zmluvy Zmluva o bežnom účte
1. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko Všeobecná úverová banka, a.s.
1. zmluvná strana - Adresa Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava 25
1. zmluvná strana - IČO 31320155
2. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko Mesto Spišské Podhradie
2. zmluvná strana - Adresa Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie
2. zmluvná strana - IČO 329622
3. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko
3. zmluvná strana - Adresa
3. zmluvná strana - IČO
Hodnota predmetu s DPH
Dátum uzavretia zmluvy 17.12.2015
Dátum zverejnenia zmluvy 18.12.2015
Dátum skončenia platnosti zmluvy

tu ku stiahnutiu

Vyvesené: 18. 12. 2015

Zodpovedá: Správca Webu

Späť