Navigácia

Obsah

Späť

Registratúrna značka:

59/12/2015 - Priloha č.3 k Zmluve o združenej dodavke elektriny

Poradové číslo 59/12/2015
Názov zmluvy Priloha č.3 k Zmluve o združenej dodavke elektriny
1. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko Mesto Spišské Podhradie
1. zmluvná strana - Adresa Mariánske námestie 37, Spišské Podhradie
1. zmluvná strana - IČO 00329622
2. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko Vychodoslovenská distribučná a.s.
2. zmluvná strana - Adresa Mlynská 31, 042 91 Košice
2. zmluvná strana - IČO 36599361
3. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko
3. zmluvná strana - Adresa
3. zmluvná strana - IČO
Hodnota predmetu s DPH
Dátum uzavretia zmluvy 31.12.2015
Dátum zverejnenia zmluvy 1.1.2016
Dátum skončenia platnosti zmluvy

tu ku stiahnutiu

Vyvesené: 1. 1. 2016

Zodpovedá: Správca Webu

Späť