Navigácia

Obsah

Späť

Registratúrna značka:

63/12/2015 - Mandátna zmluva

Poradové číslo 63/12/2015
Názov zmluvy Mandátna zmluva
1. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko Rím.-kat.cirkev, farnosť Spišské Podhradie
1. zmluvná strana - Adresa Palešovo nám. 6, 053 04 Sp. Podhradie
1. zmluvná strana - IČO 31966403
2. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko Mesto Spišské Podhradie
2. zmluvná strana - Adresa Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie
2. zmluvná strana - IČO 329622
3. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko
3. zmluvná strana - Adresa
3. zmluvná strana - IČO
Hodnota predmetu s DPH
Dátum uzavretia zmluvy 01.01.2016
Dátum zverejnenia zmluvy 01.01.2016
Dátum skončenia platnosti zmluvy 31.12.2016

tu ku stiahnutiu

Vyvesené: 1. 1. 2016

Zodpovedá: Správca Webu

Späť