Navigácia

Obsah

Späť

Registratúrna značka:

08/10/2016 - Dodatok k nájomnej zmluve

Poradové číslo 08/10/2016
Názov zmluvy Dodatok k nájomnej zmluve
1. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko Mesto Spišské Podhradie
1. zmluvná strana - Adresa Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie
1. zmluvná strana - IČO 329622
2. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko Brezovská Alžbeta, Ján Popovič
2. zmluvná strana - Adresa
2. zmluvná strana - IČO
3. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko
3. zmluvná strana - Adresa
3. zmluvná strana - IČO
Hodnota predmetu s DPH
Dátum uzavretia zmluvy 05.10.2016
Dátum zverejnenia zmluvy 07.10.2016
Dátum skončenia platnosti zmluvy

tu ku stiahnutiu

Vyvesené: 7. 10. 2016

Zodpovedá: Správca Webu

Späť