Navigácia

Obsah

Späť

Registratúrna značka:

09/03/2016 - Ročná zmluva o zbere, odvoze, zneškodňovaní kom odpadu

Poradové číslo 09/03/2016
Názov zmluvy Ročná zmluva o zbere, odvoze, zneškodňovaní kom odpadu
1. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko Mesto Spišské Podhradie
1. zmluvná strana - Adresa Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie
1. zmluvná strana - IČO 329622
2. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko Ekover, s.r.o.
2. zmluvná strana - Adresa SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy
2. zmluvná strana - IČO 31691021
3. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko
3. zmluvná strana - Adresa
3. zmluvná strana - IČO
Hodnota predmetu s DPH
Dátum uzavretia zmluvy 29.02.2016
Dátum zverejnenia zmluvy 09.03.2016
Dátum skončenia platnosti zmluvy

tu ku stiahnutiu

Vyvesené: 9. 3. 2016

Zodpovedá: Správca Webu

Späť