Navigácia

Obsah

Späť

Registratúrna značka:

15/07/2016 - dodatok č. 2 k Zmluve č. 01-07-12-2015

Poradové číslo 15/07/2016
Názov zmluvy dodatok č. 2 k Zmluve č. 01-07-12-2015
1. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko Mesto Spišské Podhradie
1. zmluvná strana - Adresa Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie
1. zmluvná strana - IČO 329622
2. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko Aquaspiš, spol. s.r.o.
2. zmluvná strana - Adresa Sadová 12, 052 01 Spišská Nová Ves
2. zmluvná strana - IČO 36174360
3. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko
3. zmluvná strana - Adresa
3. zmluvná strana - IČO
Hodnota predmetu s DPH
Dátum uzavretia zmluvy 21.07.2016
Dátum zverejnenia zmluvy 22.07.2016
Dátum skončenia platnosti zmluvy

tu ku stiahnutiu

Vyvesené: 22. 7. 2016

Zodpovedá: Správca Webu

Späť