Navigácia

Obsah

Späť

Registratúrna značka:

20/10/2016 - Zmluva o poskytnutí finančného príspevku

Poradové číslo 20/10/2016
Názov zmluvy Zmluva o poskytnutí finančného príspevku
1. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko Mesto Spišské Podhradie
1. zmluvná strana - Adresa Mariánske námestie 37, Spišské Podhradie
1. zmluvná strana - IČO 00329622
2. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko Nadácia SPP
2. zmluvná strana - Adresa Mlynské nivy 44/a, Bratislava, 825 11
2. zmluvná strana - IČO 31818625
3. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko
3. zmluvná strana - Adresa
3. zmluvná strana - IČO
Hodnota predmetu s DPH 6000
Dátum uzavretia zmluvy 2.11.2016
Dátum zverejnenia zmluvy 3.11.2016
Dátum skončenia platnosti zmluvy

tu ku stiahnutiu

Vyvesené: 3. 11. 2016

Zodpovedá: Správca Webu

Späť