Navigácia

Obsah

Späť

Registratúrna značka:

23/03/2016 - Dodatok k Zmluve o dielo

Poradové číslo 23/03/2016
Názov zmluvy Dodatok k Zmluve o dielo
1. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko Mesto Spišské Podhradie
1. zmluvná strana - Adresa Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie
1. zmluvná strana - IČO 329622
2. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko Delta online spol. s.r.o.
2. zmluvná strana - Adresa
2. zmluvná strana - IČO
3. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko
3. zmluvná strana - Adresa
3. zmluvná strana - IČO
Hodnota predmetu s DPH
Dátum uzavretia zmluvy 21.03.2016
Dátum zverejnenia zmluvy 22.03.2016
Dátum skončenia platnosti zmluvy

tu ku stiahnutiu

Vyvesené: 22. 3. 2016

Zodpovedá: Správca Webu

Späť