Navigácia

Obsah

Späť

Registratúrna značka:

23/07/2016 - Zmluva o poskytnutí dotácie

Poradové číslo 23/07/2016
Názov zmluvy Zmluva o poskytnutí dotácie
1. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko SR zastúpená Ministerstvom dopravy, výstavby a RR SR
1. zmluvná strana - Adresa Nám. slobody 6, 810 05 Bratislava
1. zmluvná strana - IČO 30416094
2. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko Mesto Spišské Podhradie
2. zmluvná strana - Adresa Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie
2. zmluvná strana - IČO 329622
3. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko
3. zmluvná strana - Adresa
3. zmluvná strana - IČO
Hodnota predmetu s DPH 3 780,- €
Dátum uzavretia zmluvy 07.07.2016
Dátum zverejnenia zmluvy 27.07.2016
Dátum skončenia platnosti zmluvy

tu ku stiahnutiu

Vyvesené: 27. 7. 2016

Zodpovedá: Správca Webu

Späť