Navigácia

Obsah

Späť

Registratúrna značka:

26/04/2016 - Dohoda č. 16/36/012/14

Poradové číslo 26/04/2016
Názov zmluvy Dohoda č. 16/36/012/14
1. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad
1. zmluvná strana - Adresa Hraničná 667/13, Poprad, 058 01
1. zmluvná strana - IČO 30794536
2. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko Mesto Spišské Podhradie
2. zmluvná strana - Adresa Mariánske námestie 37, 053 04 Spišské Podhradie
2. zmluvná strana - IČO 00329622
3. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko
3. zmluvná strana - Adresa
3. zmluvná strana - IČO
Hodnota predmetu s DPH
Dátum uzavretia zmluvy 31.03.2016
Dátum zverejnenia zmluvy 01.04.2016
Dátum skončenia platnosti zmluvy

tu ku stiahnutiu

Vyvesené: 1. 4. 2016

Zodpovedá: Správca Webu

Späť