Navigácia

Obsah

Späť

Registratúrna značka:

37/11/2016 - Zmluva o náje nebytových priestorov

Poradové číslo 37/11/2016
Názov zmluvy Zmluva o náje nebytových priestorov
1. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko Rím.-kat.cirkev, farnosť Spišské Podhradie
1. zmluvná strana - Adresa Palešovo nám. 6, 053 04 Sp. Podhradie
1. zmluvná strana - IČO 31966403
2. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko Mesto Spišské Podhradie
2. zmluvná strana - Adresa Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie
2. zmluvná strana - IČO 329622
3. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko
3. zmluvná strana - Adresa
3. zmluvná strana - IČO
Hodnota predmetu s DPH 3 600,- €/rok
Dátum uzavretia zmluvy 08.09.2016
Dátum zverejnenia zmluvy 16.11.2016
Dátum skončenia platnosti zmluvy

tu ku stiahnutiu

Vyvesené: 16. 11. 2016

Zodpovedá: Správca Webu

Späť