Navigácia

Obsah

Späť

Registratúrna značka:

01/05/2017 - Dodatok č. 03 k Zmluvám o dodávke plynu

Poradové číslo 01/05/2017
Názov zmluvy Dodatok č. 03 k Zmluvám o dodávke plynu
1. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
1. zmluvná strana - Adresa Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
1. zmluvná strana - IČO 35815256
2. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko Mesto Spišské Podhradie
2. zmluvná strana - Adresa Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie
2. zmluvná strana - IČO 329622
3. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko
3. zmluvná strana - Adresa
3. zmluvná strana - IČO
Hodnota predmetu s DPH
Dátum uzavretia zmluvy 04.04.2017
Dátum zverejnenia zmluvy 02.05.2017
Dátum skončenia platnosti zmluvy

tu ku stiahnutiu

Vyvesené: 2. 5. 2017

Zodpovedá: Správca Webu

Späť