Navigácia

Obsah

Späť

Registratúrna značka:

07/03/2017 - Zmluva o dielo

Poradové číslo 07/03/2017
Názov zmluvy Zmluva o dielo
1. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko Mesto Spišské Podhradie
1. zmluvná strana - Adresa Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie
1. zmluvná strana - IČO 329622
2. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko DIA VEGA, s.r.o.
2. zmluvná strana - Adresa Šarišská 2122/6, 052 01 Spišská Nová Ves
2. zmluvná strana - IČO 36171948
3. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko
3. zmluvná strana - Adresa
3. zmluvná strana - IČO
Hodnota predmetu s DPH 990,- €
Dátum uzavretia zmluvy 08.03.2017
Dátum zverejnenia zmluvy 09.03.2017
Dátum skončenia platnosti zmluvy

tu ku stiahnutiu

Vyvesené: 9. 3. 2017

Zodpovedá: Správca Webu

Späť