Navigácia

Obsah

Späť

Registratúrna značka:

07/08/2017 - Zmluva o dielo

Poradové číslo 07/08/2017
Názov zmluvy Zmluva o dielo
1. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko Mesto Spišské Podhradie
1. zmluvná strana - Adresa Mariánske námestie 37, Spišské Podhradie, 05304
1. zmluvná strana - IČO 00329622
2. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko TRANSTECH, a.s.
2. zmluvná strana - Adresa Jilemnického 4, 080 01 Prešov
2. zmluvná strana - IČO 36481459
3. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko
3. zmluvná strana - Adresa
3. zmluvná strana - IČO
Hodnota predmetu s DPH 340347,74
Dátum uzavretia zmluvy 09.08.2017
Dátum zverejnenia zmluvy 10.08.2017
Dátum skončenia platnosti zmluvy

tu ku stiahnutiu

Vyvesené: 10. 8. 2017

Zodpovedá: Správca Webu

Späť