Navigácia

Obsah

Späť

Registratúrna značka:

08/05/2017 - Zmluva o dielo

Poradové číslo 08/05/2017
Názov zmluvy Zmluva o dielo
1. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko Mesto Spišské Podhradie
1. zmluvná strana - Adresa Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie
1. zmluvná strana - IČO 329622
2. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko MILANKO spol. s.r.o.
2. zmluvná strana - Adresa Chrapčiakova 29, 052 01 Sp. Nová Ves
2. zmluvná strana - IČO 31731244
3. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko
3. zmluvná strana - Adresa
3. zmluvná strana - IČO
Hodnota predmetu s DPH 41 001,04 €
Dátum uzavretia zmluvy 21.04.2017
Dátum zverejnenia zmluvy 23.05.2017
Dátum skončenia platnosti zmluvy

tu ku stiahnutiu

Vyvesené: 23. 5. 2017

Zodpovedá: Správca Webu

Späť