Navigácia

Obsah

Späť

Registratúrna značka:

09/12/2017 - Zmluva o poskytnutí NFP

Poradové číslo 09/12/2017
Názov zmluvy Zmluva o poskytnutí NFP
1. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
1. zmluvná strana - Adresa Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava
1. zmluvná strana - IČO 00156621
2. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko Mesto Spišské Podhradie
2. zmluvná strana - Adresa Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie
2. zmluvná strana - IČO 329622
3. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko
3. zmluvná strana - Adresa
3. zmluvná strana - IČO
Hodnota predmetu s DPH 524 200,- €
Dátum uzavretia zmluvy 29.11.2017
Dátum zverejnenia zmluvy 11.12.2017
Dátum skončenia platnosti zmluvy

tu ku stiahnutiu

Vyvesené: 11. 12. 2017

Zodpovedá: Správca Webu

Späť