Navigácia

Obsah

Späť

Registratúrna značka:

11/10/2017 - Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo

Poradové číslo 11/10/2017
Názov zmluvy Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo
1. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko Mesto Spišské Podhradie
1. zmluvná strana - Adresa Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie
1. zmluvná strana - IČO 329622
2. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko DIA VEGA, s.r.o.
2. zmluvná strana - Adresa Šarišská 2122/6, Spišská Nová Ves
2. zmluvná strana - IČO 36171948
3. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko
3. zmluvná strana - Adresa
3. zmluvná strana - IČO
Hodnota predmetu s DPH
Dátum uzavretia zmluvy 11.10.2017
Dátum zverejnenia zmluvy 12.10.2017
Dátum skončenia platnosti zmluvy

tu ku stiahnutiu

Vyvesené: 12. 10. 2017

Zodpovedá: Správca Webu

Späť