Navigácia

Obsah

Späť

Registratúrna značka:

11/12/2017 - Ročná zmluva o zbere, odvoze a zneškodňovaní KO

Poradové číslo 11/12/2017
Názov zmluvy Ročná zmluva o zbere, odvoze a zneškodňovaní KO
1. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko Mesto Spišské Podhradie
1. zmluvná strana - Adresa Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie
1. zmluvná strana - IČO 329622
2. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko Ekover, s.r.o
2. zmluvná strana - Adresa SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy
2. zmluvná strana - IČO 31691021
3. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko
3. zmluvná strana - Adresa
3. zmluvná strana - IČO
Hodnota predmetu s DPH
Dátum uzavretia zmluvy 04.12.2017
Dátum zverejnenia zmluvy 13.12.2017
Dátum skončenia platnosti zmluvy

tu ku stiahnutiu

Vyvesené: 13. 12. 2017

Zodpovedá: Správca Webu

Späť