Navigácia

Obsah

Späť

Registratúrna značka:

12/04/2017 - Dohoda č. 2-2017-§54-ŠnZ

Poradové číslo 12/04/2017
Názov zmluvy Dohoda č. 2-2017-§54-ŠnZ
1. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad
1. zmluvná strana - Adresa Hraničná 667/13, 058 01 Poprad
1. zmluvná strana - IČO 30794536
2. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko Mesto Spišské Podhradie
2. zmluvná strana - Adresa Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie
2. zmluvná strana - IČO 329622
3. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko
3. zmluvná strana - Adresa
3. zmluvná strana - IČO
Hodnota predmetu s DPH
Dátum uzavretia zmluvy 25.04.2017
Dátum zverejnenia zmluvy 26.04.2017
Dátum skončenia platnosti zmluvy

tu ku stiahnutiu

Vyvesené: 26. 4. 2017

Zodpovedá: Správca Webu

Späť