Navigácia

Obsah

Späť

Registratúrna značka:

12/09/2017 - Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytutí NFP

Poradové číslo 12/09/2017
Názov zmluvy Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytutí NFP
1. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko Ministerstvo ŽP SR
1. zmluvná strana - Adresa Námestie Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava
1. zmluvná strana - IČO 42181810
2. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko Mesto Spišské Podhradie
2. zmluvná strana - Adresa Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie
2. zmluvná strana - IČO 329622
3. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko
3. zmluvná strana - Adresa
3. zmluvná strana - IČO
Hodnota predmetu s DPH
Dátum uzavretia zmluvy 14.09.2017
Dátum zverejnenia zmluvy 21.09.2017
Dátum skončenia platnosti zmluvy

tu ku stiahnutiu

Vyvesené: 21. 9. 2017

Zodpovedá: Správca Webu

Späť