Navigácia

Obsah

Späť

Registratúrna značka:

12/11/2017 - Zmluva o spolupráci

Poradové číslo 12/11/2017
Názov zmluvy Zmluva o spolupráci
1. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko Katolícka univerzita v Ružomberku
1. zmluvná strana - Adresa Hrabovská cesta 5512/1A, 034 01 Ružomberok
1. zmluvná strana - IČO 37801279
2. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko Mesto Spišské Podhradie
2. zmluvná strana - Adresa Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie
2. zmluvná strana - IČO 329622
3. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko
3. zmluvná strana - Adresa
3. zmluvná strana - IČO
Hodnota predmetu s DPH
Dátum uzavretia zmluvy 16.10.2017
Dátum zverejnenia zmluvy 15.11.2017
Dátum skončenia platnosti zmluvy

tu ku stiahnutiu

Vyvesené: 15. 11. 2017

Zodpovedá: Správca Webu

Späť