Navigácia

Obsah

Späť

Registratúrna značka:

15/09/2017 - Zmluva o nájme nehnuteľnosti

Poradové číslo 15/09/2017
Názov zmluvy Zmluva o nájme nehnuteľnosti
1. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko Mesto Spišské Podhradie
1. zmluvná strana - Adresa Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie
1. zmluvná strana - IČO 329622
2. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko Centrum sociálnych služieb "Johanka", no.
2. zmluvná strana - Adresa Májová 715/26, 053 04 Spišské Podhradie
2. zmluvná strana - IČO 51011859
3. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko
3. zmluvná strana - Adresa
3. zmluvná strana - IČO
Hodnota predmetu s DPH 447,- €/1 mesiac
Dátum uzavretia zmluvy 20.09.2017
Dátum zverejnenia zmluvy 21.09.2017
Dátum skončenia platnosti zmluvy

tu ku stiahnutiu

Vyvesené: 21. 9. 2017

Zodpovedá: Správca Webu

Späť