Navigácia

Obsah

Späť

Registratúrna značka:

15/11/2017 - Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí NFP zberný dvor

Poradové číslo 15/11/2017
Názov zmluvy Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí NFP zberný dvor
1. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko Ministerstvo práce, soc. vecí a rodiny SR
1. zmluvná strana - Adresa Špitálska 4,6,8, 816 43 Bratislava
1. zmluvná strana - IČO 00681156
2. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko Mesto Spišské Podhradie
2. zmluvná strana - Adresa Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie
2. zmluvná strana - IČO 329622
3. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko
3. zmluvná strana - Adresa
3. zmluvná strana - IČO
Hodnota predmetu s DPH
Dátum uzavretia zmluvy 13.11.2017
Dátum zverejnenia zmluvy 23.11.2017
Dátum skončenia platnosti zmluvy

tu ku stiahnutiu

Vyvesené: 23. 11. 2017

Zodpovedá: Správca Webu

Späť