Navigácia

Obsah

Späť

Registratúrna značka:

16/09/2017 - Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo

Poradové číslo 16/09/2017
Názov zmluvy Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo
1. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko Mesto Spišské Podhradie
1. zmluvná strana - Adresa Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie
1. zmluvná strana - IČO 329622
2. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko ISPO spol. s r.o. inžinierske stavby
2. zmluvná strana - Adresa Slovenská 86, 080 01 Prešov
2. zmluvná strana - IČO 17085501
3. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko
3. zmluvná strana - Adresa
3. zmluvná strana - IČO
Hodnota predmetu s DPH
Dátum uzavretia zmluvy 18.09.2017
Dátum zverejnenia zmluvy 22.09.2017
Dátum skončenia platnosti zmluvy

tu ku stiahnutiu

Vyvesené: 22. 9. 2017

Zodpovedá: Správca Webu

Späť