Navigácia

Obsah

Späť

Registratúrna značka:

17/09/2017 - Zmena zmuvy o dielo č. 1

Poradové číslo 17/09/2017
Názov zmluvy Zmena zmuvy o dielo č. 1
1. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko Mesto Spišské Podhradie
1. zmluvná strana - Adresa Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie
1. zmluvná strana - IČO 329622
2. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko Transtech, a.s.
2. zmluvná strana - Adresa Jilemnického 4, 080 01 Prešov
2. zmluvná strana - IČO 36481459
3. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko
3. zmluvná strana - Adresa
3. zmluvná strana - IČO
Hodnota predmetu s DPH
Dátum uzavretia zmluvy 25.09.2017
Dátum zverejnenia zmluvy 26.09.2017
Dátum skončenia platnosti zmluvy

tu ku stiahnutiu

Vyvesené: 26. 9. 2017

Zodpovedá: Správca Webu

Späť