Navigácia

Obsah

Späť

Registratúrna značka:

19/05/2017 - Zmluva o poskytovaní služieb

Poradové číslo 19/05/2017
Názov zmluvy Zmluva o poskytovaní služieb
1. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko ADSUPRA s.r.o.
1. zmluvná strana - Adresa Hlavná 35, 044 12 Nižný Klátov
1. zmluvná strana - IČO 50144839
2. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko Mesto Spišské Podhradie
2. zmluvná strana - Adresa Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie
2. zmluvná strana - IČO 329622
3. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko
3. zmluvná strana - Adresa
3. zmluvná strana - IČO
Hodnota predmetu s DPH 100,- €
Dátum uzavretia zmluvy 16.05.2017
Dátum zverejnenia zmluvy 30.05.2017
Dátum skončenia platnosti zmluvy

tu ku stiahnutiu

Vyvesené: 30. 5. 2017

Zodpovedá: Správca Webu

Späť