Navigácia

Obsah

Späť

Registratúrna značka:

22/09/2017 - Zmluva o nájme nebytových priestorov

Poradové číslo 22/09/2017
Názov zmluvy Zmluva o nájme nebytových priestorov
1. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko Mesto Spišské Podhradie
1. zmluvná strana - Adresa Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie
1. zmluvná strana - IČO 329622
2. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko Mgr. Ľubica Karpatyová
2. zmluvná strana - Adresa
2. zmluvná strana - IČO
3. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko
3. zmluvná strana - Adresa
3. zmluvná strana - IČO
Hodnota predmetu s DPH
Dátum uzavretia zmluvy 27.09.2017
Dátum zverejnenia zmluvy 29.09.2017
Dátum skončenia platnosti zmluvy

tu ku stiahnutiu

Vyvesené: 29. 9. 2017

Zodpovedá: Správca Webu

Späť