Navigácia

Obsah

Späť

Registratúrna značka:

22/12/2017 - Zmluva o poskytnutí dotácie

Poradové číslo 22/12/2017
Názov zmluvy Zmluva o poskytnutí dotácie
1. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko Ministerstvo vnútra SR
1. zmluvná strana - Adresa Námestie mieru 3, 080 01 Prešov
1. zmluvná strana - IČO 00151866
2. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko Mesto Spišské Podhradie
2. zmluvná strana - Adresa Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie
2. zmluvná strana - IČO 329622
3. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko
3. zmluvná strana - Adresa
3. zmluvná strana - IČO
Hodnota predmetu s DPH 3 900,- €
Dátum uzavretia zmluvy 15.12.2017
Dátum zverejnenia zmluvy 22.12.2017
Dátum skončenia platnosti zmluvy

tu ku stiahnutiu

Vyvesené: 22. 12. 2017

Zodpovedá: Správca Webu

Späť