Navigácia

Obsah

Späť

Registratúrna značka:

24/12/2017 - Zmluva o dielo

Poradové číslo 24/12/2017
Názov zmluvy Zmluva o dielo
1. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko Mesto Spišské Podhradie
1. zmluvná strana - Adresa Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie
1. zmluvná strana - IČO 329622
2. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko ARPROG, a.s. Poprad
2. zmluvná strana - Adresa Hodžova 3292/3, 058 01 Poprad
2. zmluvná strana - IČO 36168335
3. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko
3. zmluvná strana - Adresa
3. zmluvná strana - IČO
Hodnota predmetu s DPH 196 292,92 €
Dátum uzavretia zmluvy 22.12.2017
Dátum zverejnenia zmluvy 27.12.2017
Dátum skončenia platnosti zmluvy

tu ku stiahnutiu

Vyvesené: 27. 12. 2017

Zodpovedá: Správca Webu

Späť