Navigácia

Obsah

Späť

Registratúrna značka:

25/12/2017 - Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo

Poradové číslo 25/12/2017
Názov zmluvy Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo
1. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko Mesto Spišské Podhradie
1. zmluvná strana - Adresa Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie
1. zmluvná strana - IČO 329622
2. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko ARPROG, a.s. Poprad
2. zmluvná strana - Adresa Hodžova 3292/3, 058 01 Poprad
2. zmluvná strana - IČO 36168335
3. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko
3. zmluvná strana - Adresa
3. zmluvná strana - IČO
Hodnota predmetu s DPH
Dátum uzavretia zmluvy 22.12.2017
Dátum zverejnenia zmluvy 27.12.2017
Dátum skončenia platnosti zmluvy

tu ku stiahnutiu

Vyvesené: 27. 12. 2017

Zodpovedá: Správca Webu

Späť