Navigácia

Obsah

Späť

Registratúrna značka:

27/01/2017 - Dodatok k Zmluve o prenájme nehnuteľnosti

Poradové číslo 27/01/2017
Názov zmluvy Dodatok k Zmluve o prenájme nehnuteľnosti
1. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko Mesto Spišské Podhradie
1. zmluvná strana - Adresa Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie
1. zmluvná strana - IČO 329622
2. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko Človek v ohrození, n.o.
2. zmluvná strana - Adresa Požiarnická 17, 080 01 Prešov
2. zmluvná strana - IČO 50082001
3. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko
3. zmluvná strana - Adresa
3. zmluvná strana - IČO
Hodnota predmetu s DPH
Dátum uzavretia zmluvy 01.01.2017
Dátum zverejnenia zmluvy 26.01.2017
Dátum skončenia platnosti zmluvy

tu ku stiahnutiu

Vyvesené: 26. 1. 2017

Zodpovedá: Správca Webu

Späť