Navigácia

Obsah

Späť

Registratúrna značka:

28/12/2017 - Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí NFP

Poradové číslo 28/12/2017
Názov zmluvy Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí NFP
1. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko Ministerstvo ŽP SR
1. zmluvná strana - Adresa Námestie Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava
1. zmluvná strana - IČO 42181810
2. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko Mesto Spišské Podhradie
2. zmluvná strana - Adresa Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie
2. zmluvná strana - IČO 329622
3. zmluvná strana - Sidlo Meno / Priezvisko
3. zmluvná strana - Adresa
3. zmluvná strana - IČO
Hodnota predmetu s DPH 354 307,21 €
Dátum uzavretia zmluvy 18.12.2017
Dátum zverejnenia zmluvy 29.12.2017
Dátum skončenia platnosti zmluvy

tu ku stiahnutiu

Vyvesené: 29. 12. 2017

Zodpovedá: Správca Webu

Späť